13 กุมภาพันธ์ 2297 วันเกิดของ ตาเลรอง นักการทูตและนักการเมืองชาวฝรั่งเศส
ผลงานที่ดีเด่นของเขาก็คือ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา กล่าวคือ เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยชนะต่อพระเจ้านโปเลียนแล้ว ได้เปิดประชุมเพื่อแบ่งเขตประเทศใหม่ สัมพันธมิตรเกิดขัดแย้ง ในการแบ่งดินแดนในประเทศโปแลนด์ และแคว้นแซกโซนี ตาเลรอง ได้ใช้วาทะทางการทูตจนฝรั่งเศสไม่ต้องเสียดินแดน และกลับได้แคว้นบางแคว้นของเยอรมนี อีกด้วย
ที่มา : หนังสือเหตุการณ์สำคัญวันนี้ (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : พ.เทียนทองดี หน้า47-48