บริการโทรศัพท์
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในเขตนครหลวง                                                      1133
แจ้งเหตุขัดข้องในการใช้โทรศัพท์
 (กด 17 แล้วตามด้วย 3 ตัวแรกของหมายเลขโทรศัพท์ที่ขัดข้อง)                        17-xxx
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์ 1100
บริการฉุกเฉิน
แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 191
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร 1555
  สายด่วนยาเสพติด      1165
การประปานครหลวง บริการ  24 ชม.                                                           1125
สายด่วนประกันภัย                                       1186
สายด่วนการศึกษา                                       1579
สายด่วนสายเด็ก                                       1387
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ                                       1584
สายด่วนกรมการจัดหางาน                                       1694
ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้                                       199
สายด่วนกรมทางหลวง                                       1586
บริการสังคม
สอบถามเวลา 181
พยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมฯ)                                                02-399-4566, 02-399-4568-9
สอบถามเส้นทางและรับร้องเรียนขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ                                       184
สอบถามสภาพการจราจร(กองบังคับการตำรวจจราจร)               02-247-6610-4
สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน                                                                                                    1677
ตำรวจทางหลวง                                                                                                    1193
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ                                                             1543
ตำรวจท่องเที่ยว/ ศูนย์บริการท่องเที่ยว 1155
ศูนย์บริการข้อมูล  สำนักงานประกันสังคม 1506
สายด่วนผู้บริโภคกับองค์การอาหารและยา (อย.) 1556
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 1666
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ร้องเรียน-ร้องทุกข์ 1567
สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน                1548
สถานีวิทยุ สวพ. 91 1644
สถานีวิทยุ จส. 100 1137
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ                    1691, 02-255-1134
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค                                   1166
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์                                   02-354-5997
แจ้งท่อประปาแตก                                   1125
สำนักงานเลขานุการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                    02-221-2141-9
การไฟฟ้านครหลวง                                                                                       02-251-9586
สภาทนายความฯ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย                                                    02-629-1430
ปรึกษาปัญหาชีวิต
ศูนย์บรรเทาใจ (12.00 – 21.00 น.)                                              02-675-5533 , 02-675-5577
คลินิกนิรนาม (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย)                                     02-256-4107-9
สายด่วนวัยรุ่น                                                                       02-275-6993-4, 02-276-5141-5
สภาสังคมสงเคราะห์                                                                                02-246-1457-61
ศูนย์ประชาบดี                                                                   1300
สมาริตันส์ (ปรึกษาปัญหาชีวิต)                                                                      02-249-9977
ฮอตไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)                    1667
ศูนย์บริการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต กรมประชาสงเคราะห์ 02-354-7542
มูลนิธิฮอตไลน์ปรึกษาปัญหาทั่วไป                                             02-277-7699 , 02-277-8811
มูลนิธิเพื่อผู้หญิง
บ้านพักฉุกเฉิน                                                                                              02-929-2222
มูลนิธิผู้หญิง                                                                                 02-433-5149, 02-435-1246
มูลนิธิเพื่อนหญิง                                                                                             02-513-1001
มูลนิธิเพื่อคนพิการ
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก   ในพระบรมราชินูปถัมภ์                              02-241-5169, 02-243-6696
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์                02-354-8370
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย                                  02-448-6510 , 02-887-6561, 02-448-6604
บริการเดินทาง
สนามบินดอนเมือง     02-535-1111
สอบถามเส้นทางรถไฟ (หัวลำโพง)                                             1690  หรือ 02-621-8701
สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย)                                             02-391-2504, 02-391-8097, 02-391-6846
สถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต)       02-936-2852-66 ต่อ611
สถานีขนส่งสายใต้ (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)             02-435-1200, 02-435-1199, 02-434-7192
สนามบินสุวรรณภูมิ             02-132-1888


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓